Üretici Çekişmeli Ağlar ile Sentetik Veri Üretme Yarışması

Üretici Çekişmeli Ağlar ile Sentetik Veri Üretme Yarışması ile yenilikçi yöntemler kullanılarak, yüksek kaliteli sentetik görsel veri üretebilme yeteneğine sahip algoritmalar geliştirilmektedir. Yarışmacıların SSB tarafından sağlanacak gerçek görüntüleri kullanarak sentetik görüntü verileri üretebilecek yenilikçi Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) tabanlı algoritmalar geliştirmesi beklenmektedir. Sisteme yüklenecek bu algoritmalardan elde edilen sentetik verilerin kalite/çeşitlilik metrikleri yanında nesne tespiti algoritmalarının tespit performansına etkilerinin literatürde tanımlı ve yarışma kapsamında geliştirilecek yöntemlere göre ölçülmesi ve sonuçların adil ve hassas bir şekilde raporlanmasını amaçlamaktadır.

Söz konusu yarışma ile ülkemizde yenilikçi Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) yardımıyla sentetik veri üretme ve bu verilerle farklı derin öğrenme modellerinin eğitilmesi konularında var olan bilgi birikiminin ortaya çıkarılması ve bu konulara yönelik akademik ve sektörel ilginin oluşturulması hedeflenmektedir.


Önemli Tarihler
Son başvuru tarihi
10/08/2022, 23:59:59
Yarışmanın bitiş tarihi
31/12/2022, 23:59:00
Ödül Töreni
Ödüller
  • Yarışmada dereceye giren Yarışmacılara toplam 90.000 TL ödül dağıtılması planlanmaktadır.
  • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması SSB tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile SSB Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir ya da ödül miktarını değiştirebilir.
  • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.