Hareketli Hedef Takibi İçin Güzergâh Birleştirme Yarışması

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programının 2022 yılı yarışma temalarından biri geniş alan gözetleme (GAG) görüntülerinden otomatik hedef takip algoritmaları ile oluşturulan kesintili izlerin (gezingecik) birleştirilerek kesintisiz izlerin (gezinge) oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Y3-2022 Gezingecik, ülkemizde iz oluşturma, birleştirme ve kestirim konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların uygulamalarının geniş alan görüntülerinde iz birleştirme performanslarının adil ve hassas bir şekilde ölçülmesini hedeflemektedir.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Gezingecik birleştirme performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım ve yazılım altyapısı kullanılacaktır.


Önemli Tarihler
Son başvuru tarihi
10/08/2022, 23:59:59
Yarışmanın bitiş tarihi
28/02/2023, 23:59:59
Ödül Töreni
Amaç ve Kapsam

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programının 2022 yılı yarışma temalarından biri geniş alan gözetleme (GAG) görüntülerinden otomatik hedef takip algoritmaları ile oluşturulan kesintili izlerin (gezingecik) birleştirilerek kesintisiz izlerin (gezinge) oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Y3-2022 Gezingecik, ülkemizde iz oluşturma, birleştirme ve kestirim konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların uygulamalarının geniş alan görüntülerinde iz birleştirme performanslarının adil ve hassas bir şekilde ölçülmesini hedeflemektedir.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Gezingecik birleştirme performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım ve yazılım altyapısı kullanılacaktır.

Geniş alan gözetleme görüntülerinde çalışan otomatik hedef takip algoritmaları, tek bir nesneye ait tüm ölçümleri tek bir iz olarak birleştirmekte sorun yaşayabilmektedir. Gezingecik, otomatik hedef takip algoritması tarafından aynı nesneye ait olarak gruplanan zamanda sıralı ölçümlerdir. Gezingecikler, otomatik takip algoritmaları tarafından üretildikleri için, takip edilen nesnenin takip sistemi ile görsel temasının kesilmesi (örn. takip edilen aracın bir binanın arkasından geçmesi veya bir alt geçitten geçmesi gibi) durumunda nesneye ait bazı ölçümleri kaçırabilmekte ve hatta takip edilen nesneyi kaybedebilmektedir. Takibin kaybedilmesi durumunda, takip edilen nesneden bir süre ölçüm alınamamakta ve bir süre sonra aynı nesne için yeni bir takip başlamaktadır. Yarışmanın amacı, bu parçalanmış gezingecikleri otomatik olarak birleştirmektir. Gezinge, bir algoritma tarafından birleştirilmiş gezingeciklerdir. Doğruluk izi, gezingeciklerin doğru şekilde birleştirilmesi ile oluşturulan hatasız gezingelerdir. Gezingecik, gezinge ve doğruluk izi yapısal olarak birbirlerinden farklı değillerdir, bu yapıların üçü de zamanda sıralı ölçümlerden oluşur. Gezingeciklerin birleştirilmesi ile bir nesnenin daha uzun zaman aralıklarındaki hareketi konusunda fikir sahibi olmak mümkün hale gelmektedir.

Y3-2022 Gezingecik kapsamında geniş alan gözetleme görüntülerinden elde edilen gezingecikler birleştirilecektir. Yarışmacılara söz konusu gezingecikleri oluşturan ölçümlerin görüntü düzlemindeki iki boyutlu konum bilgisi, ölçüm zamanı birlikte sağlanacak; yarışmacıların aynı nesneye ait gezingecikleri birleştirerek, her bir nesne için tek bir gezinge oluşturması istenecektir. Gezingecikleri oluşturan ölçümler otomatik tespit/takip algoritmaları tarafından üretildikleri için, bu ölçümler üzerinde göz ardı edilebilir bir miktarda (1-2 piksel) ölçüm gürültüsü vardır, ancak yarışmacılardan bu ölçüm hatalarını düzeltmeleri veya eksik ölçümleri tamamlamaları beklenmemektedir.

Ödüller

Yarışmada dereceye giren Yarışmacılara toplam 90.000 TL ödül dağıtılması planlanmaktadır.

Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması SSB tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile, SSB Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir ya da ödül miktarını değiştirebilir.

Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.