Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Sürü Stratejisi Geliştirme Yarışması

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Yarışma Programının 3. Dönem temalarından biri pekiştirmeli öğrenme teknikleri ile sürü stratejileri geliştirme olarak belirlenmiştir. İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Bilimi UYGAR Merkezi (İTÜ YZM) tarafından geliştirilecek özgün sürü stratejisi öğrenme ortamında yapılacak yarışmada, takımlar hava ve kara araçlarından karma sürüler için en etkin saldırı, savunma ve kaynak toplama stratejilerini öğrenen pekiştirmeli öğrenme algoritmalarını tasarlamak için yarışacaklardır. Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak ve/veya firma/kurum/kuruluş adına katılım gösterilebilecektir.

Yarışmacıların geliştirdikleri sürü stratejisi algoritmaların performansları, ikili karşılaşmalardan oluşan sanal bir lig ortamında değerlendirilecektir. Ligde en fazla puanı toplayarak dereceye girecek ilk dört takım arasında bir turnuva oynanacak, dereceye girenler SSB tarafından ödüllendirilecektir.


Önemli Tarihler
Son başvuru tarihi
07/10/2022, 09:55:00
Yarışmanın bitiş tarihi
31/03/2023, 23:59:59
Ödül Töreni
Ödüller
  • Yarışmada dereceye giren Yarışmacılara toplam 90.000 TL ödül dağıtılması planlanmaktadır.
  • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması SSB tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile, SSB Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir.
  • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan yarışmacılara aittir.